Tổng kết chương trình Bankvisit & Banking career ngân hàng Quân đội MB

mbank3
0
Chương trình Bankvisit + Banking Career được bộ phận Bankworks phối hợp tổ chức cùng ngân hàng Quân Đội MB diễn ra hết sức tốt đẹp vào ngày 14/04/2021 nhằm giúp ứng viên tham quan các phòng ban ngân hàng, có cái nhìn thực tế nhất về công việc cũng như môi trường làm việc tại ngân hàng MB, ứng viên được tham gia phỏng vấn trực tiếp tại ngân hàng.
🍁Đồng thời tại buổi MB Banking Career các anh chị phòng tuyển dụng của ngân hàng cũng chia sẻ một số chỉ tiêu tuyển dụng cho các bạn sinh viên

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'APP R bank MB'

Có thể là hình ảnh về 16 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BANKWORK

Email: hr@bankwork.com.vn

SĐT: 0888522885

Facebook: https://www.facebook.com/bankwork.com.vn

Website: bankwork.com.vn

Leave us a comment