Ứng viên tham gia phỏng vấn Maritimebank

9-2
0

Tình hình các ứng viên phỏng vấn CS, RMU, RMS của Maritime Bank sáng nay:
— Không khí đang ngày càng nóng lên
— Học viên ngày càng đông đúc
— Nhiều ứng viên có sự chuẩn bị khá tốt cho phần phỏng vấn
TalentBankers luôn mang đến cơ hội tuyệt vời cho các ứng viên

——————————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BANKWORK

Email: hr@bankwork.com.vn

SĐT: 0888522885

Facebook: https://www.facebook.com/bankwork.com.vn

Website: bankwork.com.vn

Leave us a comment