Vinh danh ứng viên – Ngô Thị Hồng Ngọc

ngô-thị-hồng-ngọc
0

Các bạn sinh viên của trường Học viện nông nghiệp Việt Nam đâu rồi?

Chúng tôi muốn thấy cánh tay của các bạn!!!

Ai bảo Sinh viên Học viên nông nghiệp là không thể đỗ ngân hàng!

Chúc mừng bạn Ngô Thị Hồng Ngọc – Học viên lớp IB72 đã trở thành nhân viên chính thức của ngân hàng với vị trí Giao dịch viên

——————————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BANKWORK

Email: hr@bankwork.com.vn

SĐT: 0888522885

Facebook: https://www.facebook.com/bankwork.com.vn

Website: bankwork.com.vn

Leave us a comment