Vinh danh ứng viên – Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ứng-viên-thành-công5
0

“Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động. Để đến đích, có người dễ có người sẽ khó khăn hơn, nhưng đã biết đường đi thì đừng nên sợ đường dài. Thành công sẽ đến cho người nỗ lực hết mình”

🏃‍♂️🏃‍♂️Chúc mừng Thanh Huyền, chỉ sau 1 tháng trải nghiệm cùng TalentBankers, bén duyên nghề nghiệp em đã trúng tuyển tại vị trí Giao dịch viên tại ngôi nhà MSB.

🎁🎁Chúc em sẽ ngày càng xinh đẹp, công tác tốt và luôn nhiệt huyết với công việc. Thời gian tới sẽ là khởi đầu một sự nghiệp 

——————————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ BANKWORK

Email: hr@bankwork.com.vn

SĐT: 0888522885

Facebook: https://www.facebook.com/bankwork.com.vn

Website: bankwork.com.vn

Leave us a comment