Workshop khai giảng lớp đào tạo

19a
0

TIN NÓNG TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

Hôm nay ngày 1/3/2018, lớp đào tạo Tân tuyển chương trình Talentbankers với Maritimebank đã bắt đầu buổi giảng đầu tiên.
Chúc các bankers tương lai sẽ hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo để hiện thực hóa giấc mơ ngân hàng của mình.

 

——————————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BANKWORK

Email: hr@bankwork.com.vn

SĐT: 0888522885

Facebook: https://www.facebook.com/bankwork.com.vn

Website: bankwork.com.vn

Leave us a comment