Site logo
About the Company

Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ (Vietnam Shipbuilding Finance Company) thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tiền thân là Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy được thành lập theo Quyết định số 3456/1998/QĐ-BGTVT ngày 19/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và hoạt động theo Giấy phép số 04/GP-NHNN ngày 16/3/2000 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ngày 9/5/2000, VFC chính thức đi vào hoạt động với chức năng là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, thực hiện nhiệm vụ thu xếp, quản lý vốn và cung cấp dịch vụ tài chính cho Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và các đơn vị thành viên.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share