Site logo

Gói tài khoản dành cho Ứng viên

Mục tiêu của chúng tôi là tìm được Công việc hoàn hảo cho bạn và tạo kết nối giữa Nhà tuyển dụng và Ứng viên suôn sẻ nhất có thể

Basic Apply Job

200.000 đ

2 Job/ 1 tháng

Silver Apply Job

500.000 đ

6 Job/ 2 tháng

Gold Apply Job

1.000.000 đ

15 Job/ 12 tháng

#Banking Career

Quy trình tuyển dụng khác biệt, giúp ứng viên rút ngắn quy trình và thời gian ứng tuyển ngân hàng!
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng