Site logo

Gói duyệt CV cho Nhà tuyển dụng

Chúng tôi tự hào khẳng định: Dịch vụ mà Bankwork cung cấp cho khách hàng là chất lượng tốt nhất và hiệu quả cao nhất.

Gói CV Power

1.000.000 đ

10 Ứng viên/ 1 tháng

Gói CV Super

3.000.000 đ

50 Ứng viên/ 2 tháng

Gói CV Unlimited

5.000.000 đ

100 Ứng viên/ 6 tháng

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng