Site logo

Gói đăng tuyển Nhà tuyển dụng

Chúng tôi tự hào khẳng định: Dịch vụ mà Bankwork cung cấp cho khách hàng là chất lượng tốt nhất và hiệu quả cao nhất.

Basic Job Package

1.000.000 đ

3 Job/ 1 tháng

Standard Jobs package

3.000.000 đ

15 Job/ 2 tháng

Gold Jobs package

5.000.000 đ

30 Job/ 6 tháng

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng