Site logo
About the Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được thành lập năm 2006, là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường tài chính Việt Nam, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến chứng khoán bao gồm:

– Môi giới chứng khoán;

– Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán;

– Kinh doanh độc quyền;

– Bảo lãnh phát hành;

– Lưu ký chứng khoán;

– Chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh;

– Quản lý tài sản.

Sau hơn 16 năm hoạt động và phát triển, Rồng Việt đã có các chi nhánh từ Bắc chí Nam như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share