fbpx

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

PVcomBank - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Bắc Ninh       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

PVcomBank - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Bắc Ninh       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Giao dịch viên

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Bắc Ninh       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Kiểm soát viên

OCB - Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam

Bắc Ninh       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giao Dịch Viên

OCB - Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam

Bắc Ninh       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

An Giang       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 12/12/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Giao dịch viên

SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 19/12/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Giao dịch viên

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 05/12/2018

Ngân hàng,

5 đến 7 triệu