Site logo
About the Company

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (“Công ty”) là công ty được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 58/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp (cấp lại do thay đổi loại hình công ty) ngày 3 tháng 7 năm 2019, Giấy phép thành lập và hoạt động ban đầu số 01/GP-QLĐT ngày 6 tháng 1 năm 2006 do Bộ Tài chính cấp.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share