Site logo
About the Company

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM) là một công ty quản lý quỹ được thành lập tại Việt Nam và thuộc sở hữu của Fides Invesmentment Management Co. Ltd  (“FIDES”).

FIDES là một Công ty Quản lý Tài sản chuyên về đầu tư chứng khoán, được thành lập vào năm 1998. Chúng tôi huy động vốn từ các cá nhân và nhà đầu tư tổ chức như Quỹ hưu trí, Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm v.v… sau đó đầu tư vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Việt Nam.

Chúng tôi đã mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007,  sau 6 năm nghiên cứu và lập kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi đã bắt đầu đầu tư vào chứng khoán tại Việt Nam từ năm 2013.

Chúng tôi đã thành lập các Quỹ chiến lược đa dạng về cổ phiếu, trái phiếu (chính phủ và doanh nghiệp), cổ phiếu IPO và đầu tư phái sinh (hợp đồng tương lai VN30), và hiện đang mang lại cơ hội đầu tư lớn tại Việt Nam.

Năm 2019, FIDES đã tiếp nhận lại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long và đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam).

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share