Site logo
About the Company

– Công ty chứng khoán đầu tiên tại Hải phòng được thành lập lần đầu vào 05/09/2003

– Là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội.

– Vốn điều lê: 291.810.960.000 đồng

– Haseco là thành viên đầy đủ và chính thức của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam…

– Haseco đã thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với các Công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư trên toàn quốc nhằm mở rộng và chia sẻ thị trường một cách có hiệu quả.

– Trong lĩnh vực chứng khoán Haseco là Công ty duy nhất đặt trụ sở chính tại Hải Phòng. Các công ty chứng khoán khác hoạt động tại Hải Phòng chỉ dưới hình thức đại lý nhận lệnh, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh. Vì vậy, Haseco có nhiều ưu thế hơn trong việc phục vụ các khách hàng tại Hải Phòng.

– Đội ngũ trên 50 cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, khả năng cung cấp dịch vụ tiện ích, khả năng tiếp cận doanh nghiệp và thực hiện dự án.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share