Site logo
About the Company

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (“HDCapital”) là một doanh nghiệp kinh doanh trên Thị trường Chứng khoán được thành lập từ năm 2008, với bề dày quản lý chuyên nghiệp. Công ty luôn tuân thủ các tiêu chuẩn về quản trị, đạo đức kinh doanh, minh bạch, tuân thủ pháp luật và quản lý đầu tư.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu lợi tức cao HD (“HDBond”) được cấp phép ngày 23/09/2022, giao dịch lần đầu tiên vào ngày 16/01/2023 và quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital). Quỹ hoạt động theo mô hình Quỹ mở, đầu tư tập trung hơn 90% tổng tài sản vào các chứng khoán có lợi suất cố định (trái phiếu niêm yết, trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi ngân hàng) với phí thấp, nhằm mang lại lợi suất cao nhất cho khách hàng

Hiện tại, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD đang thực hiện đầy đủ chức năng: Quản lý các Quỹ đầu tư, Quản lý danh mục đầu tư và Tư vấn đầu tư chứng khoán. Trong đó với chức năng Quản lý Các Quỹ Đầu tư thì Công ty đang quản lý Quỹ mở Đầu tư Trái phiếu Lợi tức cao HD (HDBond).

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share