Site logo
About the Company

Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS (JIVF) là một thành viên của Tập đoàn Japan Consumer Credit (JACCS) – một trong những công ty tài chính lâu đời nhất tại Nhật Bản, được thành lập từ 1954 và là niềm tự hào của nền kinh tế Nhật Bản.

 Hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn JACCS bao gồm:

  • Kinh doanh tín dụng
  • Kinh doanh thẻ tín dụng
  • Kinh doanh tài chính, bao gồm bảo lãnh tín dụng
  • Các hoạt động khác.
  • Vay mua xe máy
  • Vay mua ô tô
  • Vay tiêu dùng
  • Vay mua điện máy
  • Thẻ tín dụng
  • Vay mua nội thất
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share