Site logo
About the Company

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) thành lập năm 2009 với tên gọi Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào, và sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản vào năm 2010. Từ năm 2021, JSI thuộc sở hữu 100% của Tập đoàn Chứng khoán Aizawa có trụ sở tại Nhật Bản và thay đổi hình thức pháp lý thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

JSI hiện cung cấp các dịch vụ chứng khoán toàn diện cùng cam kết “chất lượng Nhật Bản” cho tất cả khách hàng toàn cầu giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với phương châm không ngừng cải thiện và tiến về phía trước, phát triển bền vững dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và ngày càng hoàn thiện, kim chỉ nam cho mọi nỗ lực của JSI chính là để mang lại dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng, nâng cao giá trị cho chủ sở hữu công ty, và tạo ra môi trường làm việc ổn định cho đội ngũ nhân sự.

 

Triết lý cơ bản của công ty là luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng. Đối với khách hàng, công ty hỗ trợ quản lý tài sản của quý vị thông qua việc cung cấp các sản phẩm thiết yếu với chất lượng cao nhất; đối với nhân sự, công ty cung cấp một môi trường làm việc lành mạnh và hạnh phúc. Việc tuân thủ những nguyên tắc này sẽ đảm bảo rằng công ty sẽ mang lại lợi nhuận cho khách hàng của mình cũng như mang lại lợi ích cho các bên có liên quan; đồng thời, đóng góp vào sự ổn định kinh tế của quốc gia.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share