Site logo
About the Company

Là mạng viễn thông đầu tiên tại Việt Nam, MobiFone được thành lập ngày 16/04/1993 với tên gọi ban đầu là Công ty thông tin di động. Ngày 01/12/2014, Công ty được chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone, kinh doanh trong các lĩnh vực: Viễn thông & Công nghệ thông tin, Truyền hình, Phân phối & Bán lẻ, Đa dịch vụ. Hiện nay, Tổng công ty Viễn thông MobiFone trực thuộc Ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, MobiFone là một trong ba Tổng công ty Viễn thông lớn nhất, hiện đang nắm giữ hơn 30% thị phần di động. MobiFone cũng là mạng di động duy nhất được bình chọn là “Mạng di động được khách hàng yêu thích nhất” trong nhiều năm qua. Tầm nhìn của MobiFone được thể hiện rõ nét trong thông điệp “Kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng”. Tầm nhìn này phản ánh cam kết của MobiFone hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững dựa trên ba quan hệ trụ cột: với khách hàng, với đối tác, và với từng nhân viên. Với MobiFone, sứ mệnh là đem lại những sản phẩm và dịch vụ kết nối mỗi người dân, gia đình, doanh nghiệp trong một hệ sinh thái số, nơi những nhu cầu trong cuộc sống, công việc, học tập và giải trí được phát hiện, đánh thức và thỏa mãn nhằm đạt được sự hài lòng, phát triển và hạnh phúc.

Trải qua hơn 27 năm xây dựng và phát triển, hiện cơ cấu tổ chức của Mobifone bao gồm 25 đơn vị trực thuộc (9 công ty khu vực trực thuộc, 11 trung tâm, 5 Ban quản lý) và 3 công ty con. Ban lãnh đạo MobiFone xác định, Tổng Công ty sẽ tập trung xây dựng và phát triển đưa MobiFone trở thành doanh nghiệp có vai trò chủ lực trong các lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin và Nội dung số, là doanh nghiệp đi đầu trong chuyển đổi số; triển khai nhanh/có hiệu quả lộ trình chuyển đổi từ doanh nghiệp khai thác viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp số. Theo đó, MobiFone sẽ (i) đầu tư phát triển mạng lưới, hạ tầng viễn thông; (ii) thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ kết nối M2M; (iii) Triển khai kinh doanh dịch vụ Trung gian thanh toán, Mobile Money; (iv) Mở rộng các lĩnh vực kinh doanh tạo thành hệ sinh thái số tích hợp các dịch vụ đa dạng, xoay quanh lĩnh vực di động cốt lõi: Media, Cloud/IoT, AI, Fintech…

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share