Site logo
About the Company

Ngân hàng Oceanbank có tên gọi đầy đủ là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương được thành lập vào năm 1993 với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Hải Hưng. Sau đó đến năm 2007 được đổi thành tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương.

Đến năm 2015, Ngân hàng chuyển đổi mô hình sang Ngân hàng TM TNHH MTV Đông Dương có 100% vốn điều lệ nhà nước và được VietinBank hỗ trợ toàn diện về việc quản trị, điều hành.

Giải thưởng Oceanbank nhận được

Với một ngân hàng thì chất lượng và độ uy tín của ngân hàng được thể hiện qua những thành tựu mà ngân hàng đã đạt được trong suốt thời gian hoạt động của mình. Và với Oceanbank thì ngân hàng đã dành được các giải thưởng danh giá và tiêu biểu như:

  • Năm 2014: Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam
  • Năm 2014: Giải thưởng Nhóm Ngân hàng tốt nhất Việt Nam
  • Năm 2014: Danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động
  • Năm 2014: Giải thưởng Sáng kiến Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam
  • Năm 2013: Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam
  • Năm 2013: Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo nhất Việt Nam
  • Năm 2012: Ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
  • Năm 2012: Top 100 Ngân hàng có bảng cân đối mạnh nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương
  • Năm 2012: Thuộc Top 500 Ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share