Site logo
About the Company

Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Pacific Bridge là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam, đem lại hiệu quả đầu tư và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành cùng khách hàng, vì lợi ích của khách hàng. Sự thành công của khách hàng là sự thành công của chúng tôi.

Pacific Bridge Capital hoạt động với bốn chức năng chính như sau: Lập và quản lý quỹ đầu tư; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Tư vấn M&A, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn huy động vốn…

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share