Site logo
About the Company

Saigon Capital là một công ty quản lý quỹ Việt Nam chuyên đầu tư vào cổ phần các doanh nghiệp đang phát triển có quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. Được thành lập vào tháng 12 năm 2007, Saigon Capital nhắm đến việc mang lại lợi nhuận tài chính đáng kể cho nhà đầu tư và khách hàng thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và nhỏ thiếu vốn và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản lý sau đầu tư. Saigon Capital sẽ linh động tạo dựng và thúc đẩy các cơ hội đầu tư mới chưa xuất hiện phổ biến trên thị trường. Saigon Captal cũng có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào cổ phần các công ty đại chúng và cổ phần các doanh nghiệp nhà nước trước khi chào bán lần đầu ra công chúng để cổ phần hóa nếu những doanh nghiệp này có quy mô vừa và nhỏ.

Saigon Capital được điều hành bởi một đội ngũ các chuyên gia đẳng cấp quốc tế với tổng cộng trên 40 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: đầu tư vốn cổ phần tư nhân, ngân hàng, quản lý đầu tư, tài chính và kiểm toán. Đội ngũ đầu tư được hỗ trợ bởi các thành viên Hội đồng Quản trị và các chuyên gia cố vấn là những nhà quản lý cấp cao, thương gia người Việt Nam và nước ngoài dày dạn kinh nghiệm, có mối quan hệ rộng. Yếu tố khác biệt của Saigon Capital chính là đội ngũ nhân viên người Việt Nam giàu kinh nghiệm, trình độ cao và quan hệ rộng cùng chiến lược đầu tư khác biệt nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tận dụng lợi thế về kiến thức và khả năng của đội ngũ chuyên viên trong việc thực hiện quy trình đầu tư cũng như hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share