Site logo
About the Company

Tổng quan:

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM (SSV) thuộc công ty Đầu tư Shinhan tại Hàn Quốc – một nhánh của tập đoàn Tài chính Shinhan, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc.

Tầm nhìn :

Tầm nhìn công ty Đầu tư Shinhan Nơi cung cấp dịch vụ chứng khoán hàng đầu khu vực Châu Á đến năm 2020 và nằm trong top 3 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam đến năm 2025.

Sứ mệnh

Tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng và đối tác trên cơ sở quản lý tốt rủi ro

Đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam theo xu hướng phát triển bền vững và minh bạch

Ngôi nhà chung thứ hai của toàn thể nhân viên

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share