Site logo
About the Company

Công ty Quản lý quỹ Rồng Việt (QLQ Rồng Việt) được thành lập từ năm 2006. Tiền thân của chúng tôi là Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Long.

Ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam mới hình thành, chúng tôi có đội ngũ nhân sự chủ chốt nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán, mang nhiều hoài bão về góp phần đưa thị trường chứng khoán hội nhập với nền tài chính khu vực và thế giới. Trải qua 15 năm hoạt động, năm 2021 đánh dấu bước chuyển mình mới của chúng tôi khi trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Sự tham gia của Rồng Việt trong vai trò định hướng và dẫn dắt hoạt động sẽ thúc đẩy sự phát triển của QLQ Rồng Việt với tầm nhìn trở thành một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam.
Chúng tôi tin tưởng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và xã hội Việt Nam, cùng với sự phát triển của ngành quản lý tài sản trong tương lai. QLQ Rồng Việt sẽ góp phần cùng Rồng Việt kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính, đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư bằng việc sáng tạo, cung cấp những giải pháp, công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng.
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share