Site logo
About the Company

Công cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long (VIET DRAGON FUND MANAGEMENT – VDFM) thành lập ngày 20/12/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005757 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động quản lý quỹ số 10/UBCK-GPHĐQLQ ngày 22/12/2006.

Với mức vốn điều lệ 40 tỷ đồng, VDFM được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động trên tất cả các mảng nghiệp vụ của một công ty quản lý quỹ theo luật định. Với phương châm “Your Trust – Our Mission”, VDFM kiến tạo giá trị dựa trên niềm tin của các nhà đầu tư cũng như của các đối tác thông qua những hoạt động chuyên nghiệp – chuẩn mực – trung thực – hiệu quả.

Cùng với triết lý đầu tư “Focus on Value”, chúng tôi – đội ngũ cán bộ, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán với những cam kết về chuẩn mực đạo đức sẽ không ngừng nỗ lực làm việc vì lợi ích, sự hài lòng của khách hàng và vì sự phát triển của VDFM.

Ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam mới hình thành và từng bước hội nhập với nền tài chính khu vực và thế giới, VDFM nhận thức rất rõ những cơ hội và thử thách đang chờ đợi, từ đó xác định giá trị cốt lõi – 4P – làm tiêu chí và nền tảng cho chặng đường xây dựng uy tín và thương hiệu của mình.

Professional Lấy tính chuyên nghiệp làm nền tảng

Philosophy Xây dựng một triết lý đầu tư đúng đắn

People Điều hành bởi đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm

Process Tuân theo một quy trình chuẩn mực

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share